Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Hội nghị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

( Cập nhật lúc: 22/03/2021  )

     Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chiều ngày 12/3/2021 Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp. 

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Thiêm - Chánh Thanh tra Sở giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và hướng dẫn thực hiện việc kê khai lần đầu, hằng năm, bổ sung và kê khai phục vụ công tác cán bộ theo Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục số I, II bàn hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc sở đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động nhận thức rõ việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là một giải pháp quan trọng trong tổng thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng; Đề nghị các đồng chí có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thực hiện xong bản kê khai trước ngày 20/3/2021; Yêu cầu Thanh tra Sở tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tác giả:  Trần Thị Bích Phượng
Nguồn: 

Tin bài mới:


Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2021(22/03/2021)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2021(04/03/2021)

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021(27/01/2021)

Tổ chức tập huấn số hóa Sổ hộ tịch tại huyện Ngân Sơn(18/01/2021)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021(11/01/2021)

TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỐ HÓA SỔ HỘ TỊCH TẠI HUYỆN BA BỂ(08/01/2021)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2020)

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021(25/12/2020)

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 và trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(18/12/2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương(16/12/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang