Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

( Cập nhật lúc: 20/07/2020  )

      Ngày 17/7/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan nhà nước ở Trung ương và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn có đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Duyệt - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức tư pháp hộ tịch của các phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

                                                       Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 và nội dung của các Báo cáo chuyên đề: “Về một số điểm mới và dự kiến Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”; “Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản”; “Nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp tham gia giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19”. Theo đó trong 6 tháng đầu năm, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp, cơ quan THADS ở địa phương đã kịp thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác để phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó hạn chế việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra; tăng cường các cuộc họp, chỉ đạo trực tuyến; bám sát chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 để chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh và triển khai hiệu quả các mặt công tác; tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, tăng cường hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương.

      Hội nghị cũng đã nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và cơ quan tư pháp, cơ quan THADS ở địa phương về các lĩnh vực công tác tư pháp, trong đó tập trung vào các nội dung về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác lý lịch tư pháp, công chứng, đấu giá tài sản, thi hành án dân sự.

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long - Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp, cơ quan THADS trong cả nước; trong 06 tháng đầu năm toàn ngành Tư pháp đã trực tiếp tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả việc tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Đảng, hoàn thành khối lượng lớn Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh… Bên cạnh đó Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị, địa phương.

      Để tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp, cơ quan THADS các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án; tham mưu cho Lãnh đạo các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố chuẩn bị kỹ nội dung để tổ chức Hội nghị chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tư pháp, nhất là các lĩnh vực bổ trợ tư pháp như đấu giá tài sản, công chứng; kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao năm 2020./.

Tác giả:  Đức Minh
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư pháp phổ biến kiến thức pháp luật mới cho các thanh, thiếu niên trên địa bàn xã Dương Phong, huyện Bạch Thông(16/07/2020)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI(16/07/2020)

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp(15/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn về đấu giá tài sản và triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ(15/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hoà giải viên ở cơ sở tại các xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm 2020(10/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh BắcKạn tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện 2020(09/07/2020)

Tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý(08/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tại huyện Na Rì(01/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm và thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn(26/06/2020)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN NGÂN SƠN(19/06/2020)

Sign In