Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

( Cập nhật lúc: 25/09/2020  )

      Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

      Nhằm hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương; bảo đảm việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn. UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện kế hoạch: Rà soát, đảm bảo trang cấp đầy đủ máy tính có kết nối mạng Internet cho các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch; bổ sung trang thiết bị (máy scan khổ A3); tổ chức tập huấn nghiệp vụ; thực hiện số hóa và cập nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy được đăng ký từ năm 1990 đến hết năm 2015 vào phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch.

 

      Kết quả: Tính đến giữa tháng 7 năm 2020, thành phố đã hoàn thành việc thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, cơ sở dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và bàn giao Sở Tư pháp đúng tiến độ với tổng số 30.353 dữ liệu, trong đó: Dữ liệu kết hôn: 6.817 dữ liệu; dữ liệu khai sinh: 19.009 dữ liệu; dữ liệu khai tử: 3.021 dữ liệu; dữ liệu xác nhận tình trạng hôn nhân: 1.506 dữ liệu.

      Việc triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch nêu trên sẽ từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia, đảm bảo triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Tác giả:  Lan Phương_Phòng Tư pháp TP Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang