Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Tư pháp Chợ Mới kiểm tra công tác tư pháp năm 2020

( Cập nhật lúc: 25/09/2020  )

      Thực hiện kế hoạch số 130/KH – UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện Chợ Mới về kiểm tra công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020. Vừa qua, đoàn kiểm tra công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đã tiến hành kiểm tra tại UBND các xã: Tân Sơn, Như Cố, Yên Cư và Quảng Chu. Thành phần đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp. Tham dự các buổi kiểm tra có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch và trưởng các ban, đoàn thể của xã được kiểm tra.

      Đoàn kiểm tra đã tiến hành xem xét đánh giá các nội dung như: Tình hình xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan công tác tư pháp; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; hoạt động quản lý tủ sách pháp luật; tình hình triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; kinh phí bảo đảm công tác PBGDPL, HGCS, chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hành chính tư pháp; đăng ký quản lý Hộ tịch; nuôi con nuôi; chứng thực trên địa bàn.

 

      Các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị đầy đủ nội dung, hồ sơ, tài liệu và thành phần tham dự theo yêu cầu làm việc của Đoàn kiểm tra. Lãnh đạo các xã đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác tư pháp, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luât, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngay từ đầu năm UBND các xã đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch có liên quan đến công tác tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở… để triển khai tổ chức thực hiện trên địa bàn. Công tác củng cố kiện toàn chức danh Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã được quan tâm thường xuyên, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

      Sau khi xem xét hồ sơ, đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đưa ra đề xuất kiến nghị trong việc triển khai thực hiện công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đợt kiểm tra đã kịp thời trao đổi, trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức Tư pháp – Hộ tịch trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tiếp theo./.

Tác giả:  Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang