Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

( Cập nhật lúc: 14/05/2021  )

      Trong 04 ngày 19, 20, 22 và 23/4/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Chợ Mới tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã Quảng Chu, Hòa Mục, Thanh Mai và Bình Văn cho 260 hòa giải viên ở cơ sở thuộc 07 xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Quảng Chu và Bình Văn.

                                        Các đại biểu tham dự Hội nghị tại xã Thanh Mai

      Tại mỗi hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật của huyện giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Luật Trẻ em năm 2016 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

               Báo cáo viên phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại xã Bình Văn

      Qua đợt tuyên truyền, nhằm trang bị thêm kiến thức pháp luật để các hoà giải viên ở cơ sở vận dụng trong công tác hoà giải, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” năm 2021 trên địa bàn huyện./.

Tác giả:  Lệ Anh - PTP H. Chợ Mới
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang