Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới. Ngày 11/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới. Theo đó, Chỉ thị đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc 7 nhiệm vụ trọng tâm

Xem tiếp


Ngày 10 tháng 8 năm 2021, UBND thành phố Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Việc ban hành kế hoạch nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố. Thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trên địa bàn.

Xem tiếp


Trong 04 ngày 19, 20, 22 và 23/4/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Chợ Mới tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã Quảng Chu, Hòa Mục, Thanh Mai và Bình Văn cho 260 hòa giải viên ở cơ sở thuộc 07 xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Quảng Chu và Bình Văn.

Xem tiếp


Ngày 15/6/2015 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sau 06 năm triển khai thực hiện Thông tư đã cho thấy việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên, đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng công chứng…

Xem tiếp


Nhằm trang bị kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho cán bộ, công chức về các kiến thức cơ bản, cần thiết liên quan đến việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Vừa qua, Phòng Tư pháp Chợ Mới đã tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai một số văn bản mới tại 4 cụm xã Thanh Mai, xã Hòa Mục, xã Yên Cư và UBND huyện cho 14/14 xã với sự tham gia của Lãnh đạo UBND xã, thị trấn và công chức phụ trách các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã, thị trấn.

Xem tiếp


Ngày 25 tháng 9 năm 2020, UBND huyện Pác Nặm tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Hoàng Thị Duyên - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm dự và chỉ đạo hội nghị. Đại biểu dự hội nghị tập huấn là đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch, Nông lâm - Địa chính - Xây dựng, Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội của các xã trên địa bàn huyện.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Xem tiếp


Thực hiện kế hoạch số 130/KH – UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện Chợ Mới về kiểm tra công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020. Vừa qua, đoàn kiểm tra công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đã tiến hành kiểm tra tại UBND các xã: Tân Sơn, Như Cố, Yên Cư và Quảng Chu

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang