Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Mới: Tập huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai một số văn bản mới năm 2020

( Cập nhật lúc: 13/10/2020  )

      Nhằm trang bị kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho cán bộ, công chức về các kiến thức cơ bản, cần thiết liên quan đến việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Vừa qua, Phòng Tư pháp Chợ Mới đã tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai một số văn bản mới tại 4 cụm xã Thanh Mai, xã Hòa Mục, xã Yên Cư và UBND huyện cho 14/14 xã với sự tham gia của Lãnh đạo UBND xã, thị trấn và công chức phụ trách các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã, thị trấn.

      Nội dung hội nghị tập trung vào các chuyên đề: Những vấn đề chung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; vị trí vai trò về xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; cách chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; điều kiện, thẩm quyền, thời hạn và quy trình đánh giá công nhận các xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu trong thực hiện đánh giá, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về " xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

 

      Bên cạnh tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật hội nghị còn được nghe các báo cáo viên triển khai một số văn bản mới có hiệu lực thi hành như: Thông tư 01/2020/TT - BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ - CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Nghị định 19/2020/NĐ - CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính… và hướng dẫn tra cứu văn bản pháp luật đã được trên cổng thông tin điện tử của huyện Chợ Mới.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được trao đổi và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

 

Tác giả:  Phòng Tư pháp Chợ Mới
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang