Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

( Cập nhật lúc: 15/03/2021  )

     Ngày 15/6/2015 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Sau 06 năm triển khai thực hiện Thông tư đã cho thấy việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên, đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng công chứng… đã được thực hiện công khai, minh bạch và nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân có yêu cầu việc đào tạo nghề công chứng, tổ chức khóa bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm đã được thực hiện tương đối tốt; các tổ chức hành nghề công chứng đã có những chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của mình, đáp ứng yêu cầu công chứng ngày càng cao của các cá nhân, tổ chức; hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trở nên chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn, đặc biệt là việc áp dụng thống nhất một số mẫu giấy tờ trong hoạt động công chứng.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư số 06/2015/TT-BTP cũng đã bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: quy định về xử lý đối với công chứng viên vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm chưa nghiêm nên số công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng còn chiếm tỷ lệ thấp; một số mẫu giấy tờ quy định trong Thông tư còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế hành nghề của công chứng viên; còn thiếu mẫu lời chứng của một số loại hợp đồng, giao dịch phổ biến trong hoạt động công chứng...

     Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, ngày 03/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng với những nội dung nổi bật như: Quy định rút ngắn thời gian đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên, thu hồi thẻ công chứng viên; bổ sung trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam; quy định cụ thể về các loại giấy tờ chứng minh người được miễn đào tạo nghề công chứng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Công chứng. Bên cạnh đó, cũng quy định rõ công chứng viên đã được bổ nhiệm trước ngày Thông tư số 01/2021/TT-BTP có hiệu lực thi hành có nhu cầu thay đổi nơi hành nghề thì tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên chuyển đến thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên đó theo quy định tại Điều 4 của Thông Tư; công chứng viên của Phòng công chứng đã nghỉ hưu hoặc thôi việc theo nguyện vọng không quá một năm vẫn được giữ chức danh công chứng viên và được tham gia thành lập Văn phòng công chứng hoặc hành nghề tại Văn phòng công chứng đang hoạt động theo quy định của Luật Công chứng; thẻ công chứng viên do Bộ Tư pháp cấp vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng...

     Thông tư số 01/2021/TT-BTP thay thế Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 16/5/2015 và có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 26/3/2021./.

     (Đính kèm theo nội dung Thông tư số 01/2021/TT-BTP)

Tác giả:  Hương Chanh
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang