Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp về đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp tại Văn bản số 136-CV/ĐUSTP ngày 03/3/2020; Văn bản số 138-CV/ĐUSTP ngày 10/3/2020 và Văn bản số 146-CV/ĐUSTP ngày 7/4/2020. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị để thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, các chi bộ đã thảo luận, phân tích đóng góp gần 30 ý kiến bổ sung vào dự thảo văn kiện Đại hội. Theo đó, bên cạnh các ý kiến nhất trí về kết cấu, nội dung của báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ý kiến đi sâu phân tích làm rõ các nội dung liên quan đến kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi, đảng bộ khối nội chính; các chỉ tiêu cụ thể đề ra tại nhiệm kỳ 2020-2025 như: Bổ sung kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân tại dự thảo báo cáo chính trị; cân nhắc về chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ để phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay; chỉ tiêu về học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng đảm bảo cụ thể; xem xét cân nhắc chỉ tiêu kiểm tra, giám sát đối với 15% tổng số đảng viên toàn đảng bộ (tương ứng gần 450 đảng viên được kiểm tra, giám sát); đề nghị nâng tỷ lệ % các chỉ tiêu về số chi, đảng bộ cơ sở và số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng hoặc cao hơn so với kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh đó, các đảng viên cũng quan tâm và có ý kiến đến vấn đề dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; việc chỉ đạo của cấp ủy trong nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ các hoạt động bổ trợ tư pháp, đặc biệt là hoạt động luật sư, giám định tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới…

Trên cơ sở đóng góp ý kiến, các chi bộ báo cáo Đảng bộ Sở Tư pháp./.

Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 

Tin bài mới:


Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành kế hoạch phát triển đảng viên(24/03/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020(10/03/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2020(10/03/2020)

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023(09/01/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy(26/07/2019)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp Bắc Kạn: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022(17/05/2019)

CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2019)(27/03/2019)

SỞ TƯ PHÁP BẮC KẠN GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910-8/3/2019)(08/03/2019)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII(25/07/2018)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghi quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022(29/05/2018)

Sign In