Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

( Cập nhật lúc: 07/04/2021  )

     Thời gian qua, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực cho đội ngũ đảng viên và quần chúng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

     Trên cơ sở kế hoạch của Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc và đảng viên, quần chúng đã xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với công tác thi đua khen thưởng và chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả, trong 5 năm, 100% Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký việc làm của tập thể. Đối với cá nhân, 100% đảng viên, quần chúng đã đăng ký việc học tập và làm theo Bác; các bản đăng ký có ít nhất 03 nội dung cụ thể, gắn với công việc của mỗi cá nhân, có giải pháp, thời hạn thực hiện từng nội dung. Trong quá trình thực hiện, các bản cam kết của tập thể và cá nhân được niêm yết, theo dõi việc thực hiện. Kết quả đánh giá hàng năm, 100% các Chi bộ thuộc đều hoàn thành tốt các nội dung trong bản đăng ký học tập, làm theo Bác, trong đó mỗi năm đều có Chi bộ được biểu dương, khen thưởng; 100% các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của Sở đều được triển khai có chất lượng, đảm bảo thời hạn, đáp ứng các yêu cầu của Kế hoạch đề ra.

     Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở Tư pháp cũng quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức phát động phong trào thi đua tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc công tác thi đua, đảm bảo sự thống nhất trong đơn vị trên cơ sở quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức ký giao ước thi đua hàng năm giữa các đơn vị; hướng các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề vào việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của ngành gắn với các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

     Qua việc tổ chức đăng ký và triển khai các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy Sở đã lựa chọn mô hình gắn với nội dung công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính phát sinh nhiều trong thực tiễn, liên quan trực tiếp đến người dân. Ví dụ như mô hình “Khéo tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính trong công tác công chứng, đấu giá tài sản”, “Khéo trong giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đem lại sự hài lòng cho nhân dân”, “Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”… Trong quá trình thực hiện cùng với việc tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp có hiệu quả, Đảng ủy Sở luôn chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ nhất là những cán bộ, đảng viên trực tiếp tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Qua triển khai thực hiện, mô hình đã và đang đem lại những kết quả thiết thực góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và cơ quan nhà nước, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Với những kết quả đã đạt được, các mô hình đã được Ban Chỉ đạo, Đảng ủy các Cơ quan tỉnh ban hành quyết định công nhận.

   Trung tâm TGPLNN thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại thôn Lủng Vài,

                       xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

     Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện phong trào "Dân vận khéo", Đảng ủy bên cạnh việc chỉ đạo sát sao thì cũng thường xuyên quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua trong đó có phong trào "Dân vận khéo" như: Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi “Dân vận khéo” năm 2019 do Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức.

     Đặc biệt,Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác phối hợp xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ xã Đồng Phúc xây dựng nông thôn mới và đơn vị đã phối hợp với xã để thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ dưới nhiều hình thức. Hàng năm, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp tuyên truyền nhiều lượt các văn bản pháp luật gần gũi với người dân địa phương và hướng dẫn thực hiện nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đối tượng là cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ thực hiện nội dung “xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” tại xã. Đồng thời Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước hàng năm đã truyền thông về trợ giúp pháp lý nhiều lượt tại xã Đồng Phúc và thực hiện trợ giúp pháp lý của người khi có yêu cầu.

     Các tổ chức đoàn thể của Sở như Công đoàn, Chi đoàn Sở Tư pháp cũng có nhiều hoạt động tích cực như: Công đoàn Sở tổ chức thăm và tặng 26 xuất quà trị giá 13.000.000đ cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; 70 bộ khăn mũ len cho các cháu mầm non trị giá 8.400.000đ; Tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, quần áo ấm cho học sinh điểm trường với tổng số tiền 9.000.000đ. Chi đoàn Sở Tư pháp phát động chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông” nhằm quyên góp, ủng hộ chăn bông, quần áo rét cho các gia đình chính sách và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số điểm trường trên địa bàn xã Đồng Phúc, chương trình đã được toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp nhiệt tình ủng hộ; Cử đoàn viên tham gia ra quân chiến dịch tình nguyện hè tại xã Đồng phúc, hỗ trợ học sinh nhận đỡ đầu với tổng số tiền là 7.400.000đ; hàng năm, đơn vị đều đóng góp ngày công lao động và hỗ trợ kinh phí để kè đường, cầu cống, đường dân sinh…góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng ở địa phương.

 Chi đoàn Sở Tư pháp giúp đỡ xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể làm đường xây dựng

                                              nông thôn mới

 

     Qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,  Đảng ủy Sở Tư pháp đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 01 Chi bộ có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2019, Đảng bộ Sở được Tỉnh ủy Bắc Kạn khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về các nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đảng ủy Sở đã tặng Giấy khen cho 03 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

     Có thể khẳng định, Đảng ủy Sở Tư pháp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị. Nội dung thực hiện luôn bám sát theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị phát động đã đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, được đảng viên, quần chúng trong đơn vị đồng lòng hưởng ứng, trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong mọi lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị. Qua đó, góp phần giúp Sở Tư pháp làm tốt vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp ở địa phương.

Tác giả:  Hoàng Thu Chung
Nguồn: 

Tin bài mới:


Đảng uỷ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Nghi thức chào cờ(05/04/2021)

Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội luật gia Việt Nam và kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn(02/04/2021)

Đảng ủy Sở Tư pháp xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2021(22/03/2021)

Chi bộ 4 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới(22/03/2021)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2021; tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân(22/03/2021)

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh(19/03/2021)

Tuổi trẻ Sở Tư pháp hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội xuân hồng” năm 2021(11/03/2021)

Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới(04/03/2021)

Đảng ủy Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026(03/03/2021)

Liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026(02/03/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang