Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 19/10/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Trung ương cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở dự chỉ đạo hội nghị.

Xem tiếp


Thực hiện hướng dẫn của Đoàn CCQ tỉnh về triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Nhằm giúp cho đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Xem tiếp


Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 8 năm 2020). Tại Đại hội đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo tham luận trước Đại hội với chủ đề “Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”. Ban biên tập xin trân trọng đăng tải toàn văn báo cáo.

Xem tiếp


Hòa chung với không khí phấn khởi của nhân dân cả nước hướng về kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, ngày 25 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem tiếp


Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp về đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp tại Văn bản số 136-CV/ĐUSTP ngày 03/3/2020; Văn bản số 138-CV/ĐUSTP ngày 10/3/2020 và Văn bản số 146-CV/ĐUSTP ngày 7/4/2020. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị để thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Xem tiếp


Ngày 17/03/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 140-KH/ĐU về phát triển đảng viên năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 20/02/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 115-KH/ĐUSTP về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 25/02/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 130-KH/ĐUSTP về tổ chức hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”. Mục đích của việc tổ chức hội thi nhằm củng cố nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 15/10/2019 của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tư pháp trong các ngày 06 và 08 tháng 01 năm 2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 26/6/2019 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, chiều ngày 24/7/2019, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Xem tiếp

12345
Sign In