Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2021

( Cập nhật lúc: 09/02/2021  )

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/ĐUSTP về nhiệm vụ công tác năm 2021. Theo đó, Nghị quyết đã đề ra các nhóm mục tiêu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 đó là: (1) Triển khai đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU ngày 29/01/2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: (2) Triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm việc làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của đảng viên tại các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ; (3) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó lựa chọn xác định lĩnh vực trọng tâm để tập trung chỉ đạo; (4) Kết nạp 01 đảng viên mới trở lên; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (5) Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất 20% tổ chức cơ sở đảng; (6) Công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” đạt 95% trở lên, trong đó 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; (7) Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện hiệu quả, toàn diện và thực chất 7 nhóm mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết, trên cơ sở gắn với đặc điểm tình hình cụ thể của Ngành và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đó là:

Thứ nhất, đổi mới hình thức tổ chức việc học tập, quán triệt, phố biến và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo hiệu quả, gắn với đặc điểm tình hình cụ thể; tuyên truyền và thực hiện tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ hai, xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo: (1) Kiện toàn bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; (2) Ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; lĩnh vực hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Thứ ba, chỉ đạo, hướng dẫn chi ủy chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 08- HD/ĐU ngày 23/8/2018 của Đảng ủy CCQ tỉnh về việc hướng dẫn một số vấn đề về nội dung sinh hoạt chi bộ và các văn bản của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tháo gỡ khó khăn trong sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo sinh hoạt chi bộ mẫu tại 01 chi bộ trực thuộc. Thực hiện tốt Quy định 213- QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 33- HD/BTCTW ngày 30/10/2020 của ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới; thực hiện tốt Chỉ thị số 28 CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định.

Thứ sáu, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thi đua hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo của đoàn thể trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với duy trì, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Nghị quyết này được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ./.

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư Pháp tỉnh Bắc Kạn thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó(29/01/2021)

Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021(22/01/2021)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020(12/01/2021)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ - Dấu ấn của Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn năm 2020(31/12/2020)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Thanh niên với pháp luật giao thông đường bộ và phòng chống tác hại của rượu bia”(18/11/2020)

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Trung ương(22/10/2020)

Chi đoàn Sở Tư pháp triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020(13/10/2020)

Báo cáo tham luận của đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp tại Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025(18/08/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(29/06/2020)

Tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp(11/05/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang