Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021

( Cập nhật lúc: 02/03/2021  )

     Ngày 19/02/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐU về phát triển đảng viên năm 2021.

     Theo đó, mục đích và yêu cầu đặt ra trong phát triển đảng viên đó là: Tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng”; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Việc kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Chỉ kết nạp vào Đảng những quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng; đảm bảo tính khách quan, dân chủ từ khâu tạo nguồn, xét, lựa chọn những nhân tố điển hình, tiêu biểu để giới thiệu là cảm tình Đảng, học lớp cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp vào Đảng. Theo đó, kế hoạch đề ra năm 2021 kết nạp từ 01 đảng viên trở lên. Cử đảng viên tham dự lớp đảng viên mới là 01 đồng chí trở lên; lớp nhận thức về đảng là từ 01 đồng chí trở lên. Để thực hiện kế hoạch đã đề ra, Đảng ủy giao:

     Thứ nhất, các chi bộ trực thuộc: Đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Giao nhiệm vụ cho cảm tình đảng để thử thách và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng. Định kỳ hằng tháng xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách cảm tình Đảng; xét, đề nghị cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét, quyết định cho cảm tình Đảng được làm thủ tục kết nạp vào Đảng.

     Thứ hai, Công đoàn, Đoàn thanh niên: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục để lựa chọn đoàn viên thực sự ưu tú giới thiệu với chi bộ xem xét kết nạp; nhận xét và cho ý kiến về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; ý thức, trách nhiệm tham gia các hoạt động đoàn thể; quan hệ quần chúng, khi chi bộ đề nghị.

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công đoàn Sở Tư pháp hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021(26/02/2021)

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2021(09/02/2021)

Sở Tư Pháp tỉnh Bắc Kạn thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó(29/01/2021)

Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021(22/01/2021)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020(12/01/2021)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ - Dấu ấn của Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn năm 2020(31/12/2020)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Thanh niên với pháp luật giao thông đường bộ và phòng chống tác hại của rượu bia”(18/11/2020)

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Trung ương(22/10/2020)

Chi đoàn Sở Tư pháp triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020(13/10/2020)

Báo cáo tham luận của đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp tại Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025(18/08/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang