Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành kế hoạch phát triển đảng viên

( Cập nhật lúc: 24/03/2020  )

Ngày 17/03/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 140-KH/ĐU về phát triển đảng viên năm 2020.

Theo đó, mục đích và yêu cầu đặt ra của kế hoạch là: Cụ thể hóa quan điểm của Đảng “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong công tác, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; việc kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Chỉ kết nạp vào Đảng những quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng; đảm bảo tính khách quan, dân chủ từ khâu tạo nguồn, xét, lựa chọn những nhân tố điển hình, tiêu biểu để giới thiệu là cảm tình Đảng, học lớp cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Về phát triển đảng viên, kế hoạch đề ra trong năm 2020 kết nạp từ 01 đảng viên mới trở lên. Cử đảng viên tham dự lớp đảng viên mới là 03 đồng chí; lớp nhận thức về đảng là từ 01 đồng chí trở lên. Để thực hiện được kế hoạch đã đề ra, Đảng ủy giao:

Thứ nhất, các chi bộ trực thực: Đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Giao nhiệm vụ cho cảm tình đảng để thử thách và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng;  định kỳ hằng tháng xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách cảm tình Đảng; xét, đề nghị cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;  xét, quyết định cho cảm tình Đảng được làm thủ tục kết nạp vào Đảng.

Thứ hai, công đoàn, đoàn thanh niên: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục để lựa chọn đoàn viên thực sự ưu tú giới thiệu với chi bộ xem xét kết nạp; nhận xét và cho ý kiến về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; ý thức, trách nhiệm tham gia các hoạt động đoàn thể; quan hệ quần chúng, khi chi bộ đề nghị./.

Tác giả:  Hòa Nguyễn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020(10/03/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2020(10/03/2020)

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023(09/01/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy(26/07/2019)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp Bắc Kạn: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022(17/05/2019)

CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2019)(27/03/2019)

SỞ TƯ PHÁP BẮC KẠN GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910-8/3/2019)(08/03/2019)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII(25/07/2018)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghi quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022(29/05/2018)

Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức giải thể thao chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023(22/05/2018)

Sign In