Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy

( Cập nhật lúc: 26/07/2019  )

      Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 26/6/2019 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, chiều ngày 24/7/2019, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

      Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.

      Hội nghị đã được các đồng chí báo cáo viên trực tiếp quán triệt, triển khai 07 văn bản của Trung ương và Tỉnh uỷ Bắc Kạn đó là: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận 43-TB/KL, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 22-KL/TU ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định những nội dung được học tập, quán triệt là hết sức quan trọng, đồng thời yêu cầu các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tiếp tục nghiên cứu, học tập để hiểu, nắm vững và thấm nhuần những nội dung cơ bản của các văn bản được triển khai./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp Bắc Kạn: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022(17/05/2019)

CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2019)(27/03/2019)

SỞ TƯ PHÁP BẮC KẠN GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910-8/3/2019)(08/03/2019)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII(25/07/2018)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghi quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022(29/05/2018)

Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức giải thể thao chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023(22/05/2018)

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018(01/02/2018)

Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 - 2022(23/10/2017)

TỔ CHỨC VUI TỂT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI NĂM 2017(04/10/2017)

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIIvà Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Bắc Kạn(17/08/2017)

Sign In