Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

( Cập nhật lúc: 12/01/2021  )

           Ngày 08/01/2021, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và phổ biến, quán triệt một số văn bản mới của Đảng - Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy chủ trì hội nghị.

           Đồng chí Trịnh Đức Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chánh Văn phòng Sở đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, Đảng bộ Sở Tư pháp luôn đoàn kết, dân chủ, phát huy tính chủ động sáng tạo, khơi dậy và phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có chất lượng các nhiệm vụ công tác; 100% đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, gương mẫu về đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên, là tấm gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo; chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2023 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

           Trong năm 2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã có nhiều thành tích nổi bật, sáng tạo, khẳng định vị trí, vai trò của ngành trước cấp ủy, chính quyền; các chỉ tiêu về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền đều đạt cấp độ “xuất sắc”. Theo đó, ngay từ đầu năm đảng ủy đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện như: Kế hoạch phát triển đảng viên; Kế hoạch kiểm tra, giám sát; Kế hoạch về công tác dân vận; Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch về thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kế hoạch về kiểm tra, giám sát…. Riêng đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 114 - NQ/ĐUSTP  ngày 22/01/2020 về nhiệm vụ công tác năm 2020, trong đó xác định 5 lĩnh vực trọng tâm là: (1) Lĩnh vực công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL; (2) Lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (3) Lĩnh vực công tác phổ biến giáo dục pháp luật; (4) Lĩnh vực cải cách hành chính, trong đó tập trung chỉ đạo mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; (5) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay, các nhiệm vụ đề ra tại nghị quyết, kế hoạch đã hoàn thành, như: 100% nhiệm vụ chính trị hoàn thành với chất lượng, hiệu quả và vượt chỉ tiêu; 100% nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn năm 2020 giao Sở Tư pháp chủ trì đã thực hiện xong; vượt chỉ tiêu giao thu phí đấu giá, công chứng; được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua năm 2020 (đây là năm thứ 3 liên tục Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua); công nhận 4 mô hình dân vận khéo năm 2020 của 4 chi bộ trực thuộc; tổ chức thành công hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” lần thứ I, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo 4/4 chi bộ thực hiện mở sổ ghi danh “Người tốt, việc tốt” và thực hiện bình xét hằng quý; 100% các chi bộ trực thuộc đều được đánh giá và xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 01 chi bộ đánh giá và xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; kết nạp 03 đảng viên mới và thực hiện quy trình nết nạp đảng viên mới 01 quần chúng ưu tú; Công đoàn, Đoàn thanh niên được công nhận là Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đạt Cơ quan văn hóa.

            Trên cơ sở thành tích đã đạt được, Đảng ủy Sở đã tặng Giấy khen cho Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và 8 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

            Cũng tại hội nghị, Đảng ủy đã phổ biến các văn bản mới như: Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra TW; Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 về thực hiện một số nội dung trong Quyết định 213-QĐ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14… Việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng tại hội nghị tổng kết công tác Đảng là một trong những hình thức đổi mới của Đảng bộ Sở Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ./.

Tác giả:  Nguyễn Hòa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ - Dấu ấn của Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn năm 2020(31/12/2020)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Thanh niên với pháp luật giao thông đường bộ và phòng chống tác hại của rượu bia”(18/11/2020)

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, thông báo kết luận của Trung ương(22/10/2020)

Chi đoàn Sở Tư pháp triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020(13/10/2020)

Báo cáo tham luận của đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp tại Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025(18/08/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(29/06/2020)

Tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp(11/05/2020)

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành kế hoạch phát triển đảng viên(24/03/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020(10/03/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2020(10/03/2020)

Sign In