Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

( Cập nhật lúc: 29/06/2020  )

      Hòa chung với không khí phấn khởi của nhân dân cả nước hướng về kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, ngày 25 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tư pháp. Đồng chí Vi Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

      Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt. Triển khai tổ chức thực hiện các mặt công tác được đảm bảo hiệu quả và chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; các tổ chức đoàn thể, chính trị đã phát huy vai trò trong tổ chức và hoạt động. Năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng bộ Sở Tư pháp chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới; trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 19 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 48 đồng chí (03 đảng viên dự bị); công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đúng quy định.

      Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng; chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế của tỉnh; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở được quan tâm, đẩy mạnh; hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý đạt kết quả tốt; công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều chuyển biến vượt bậc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân. Kết quả thu phí của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở vượt chỉ tiêu do UBND tỉnh giao.

      Đại hội đã dành nhiều thời gian đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời tập trung trí tuệ, thảo luận và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vi Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tư pháp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với kết quả của nhiệm kỳ, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, đưa Đảng bộ Sở Tư pháp ngày càng phát triển.

 

      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí, là những đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, có phẩm chất năng lực để đảm đương trách nhiệm được giao. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Sở. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp gồm 03 đồng chí; đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy Sở được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, gồm 04 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

      Tại Đại hội, các Đảng viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục chú trọng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Phấn đấu hằng năm 100% Chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 01 Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 85 % đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 15 % đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 4 đảng viên trở lên; mỗi năm kiểm tra, giám sát 02 Chi bộ và 15% đảng viên trở lên. Hằng năm các tổ chức đoàn thể “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

      Phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn và thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 
Sign In