Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới

( Cập nhật lúc: 04/03/2021  )

       Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế thừa cho các tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị.

      Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và đặc điểm tình hình của đơn vị, năm 2021, Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên (Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 19/02/2021), chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên, vừa đảm bảo về chỉ tiêu, vừa đảm bảo về chất lượng. Trong năm dự kiến kết nạp từ 01 đảng viên trở lên; cử từ 01 đồng chí đảng viên trở lên tham dự lớp đảng viên mới, 01 đồng chí tham dự lớp nhận thức về Đảng.

      Theo đó, Đảng ủy giao các Chi bộ trực thuộc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Giao nhiệm vụ cho cảm tình đảng để thử thách và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng. Định kỳ hằng tháng xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách cảm tình Đảng; xét, đề nghị cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét, quyết định cho cảm tình Đảng được làm thủ tục kết nạp vào Đảng.

      Công đoàn, Đoàn thanh niên có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục để lựa chọn đoàn viên thực sự ưu tú giới thiệu với chi bộ xem xét kết nạp; nhận xét và cho ý kiến về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; ý thức, trách nhiệm tham gia các hoạt động đoàn thể; quan hệ quần chúng, khi chi bộ đề nghị.

      Nhờ thực hiện đúng phương hướng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thủ tục chặt chẽ và làm tốt công tác xây dựng kế hoạch nên số lượng đảng viên được kết nạp những năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng đảng viên kết nạp ngày càng được nâng lên.

      Trong giai đoạn từ 2015 đến 2020 đã kết nạp được 22 đảng viên mới (Cụ thể: Năm 2015 kết nạp 07 đảng viên; năm 2016 đã kết nạp được 05 đảng viên; năm 2017 đã kết nạp 03 đảng viên; năm 2018 đã kết nạp được 01 đảng viên; năm 2019 kết nạp 03 đảng viên; năm 2020 kết nạp 03 đảng viên). Đến nay, đảng số trong toàn Đảng bộ là 46 đồng chí (trong đó đảng viên chính thức là 43 đồng chí và 03 đồng chí là đảng viên dự bị). Điều đó cho thấy, việc phát triển đảng viên mới đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đánh giá hàng năm, các đảng viên đều thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, tỷ lệ đảng viên trẻ ngày càng tăng, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Nhiều quần chúng sau khi được kết nạp vào Đảng chính thức đã được bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt và thực sự là những hạt nhân chính trị, tấm gương sáng trong cơ quan, đơn vị.

Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 

Tin bài mới:


Đảng ủy Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026(03/03/2021)

Liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026(02/03/2021)

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021(02/03/2021)

Công đoàn Sở Tư pháp hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021(26/02/2021)

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2021(09/02/2021)

Sở Tư Pháp tỉnh Bắc Kạn thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó(29/01/2021)

Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021(22/01/2021)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020(12/01/2021)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ - Dấu ấn của Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn năm 2020(31/12/2020)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Thanh niên với pháp luật giao thông đường bộ và phòng chống tác hại của rượu bia”(18/11/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang