Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2020

( Cập nhật lúc: 10/03/2020  )

     Ngày 25/02/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 130-KH/ĐUSTP về tổ chức hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”. Mục đích của việc tổ chức hội thi nhằm củng cố nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử theo tinh thần nội dung Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; tuyên truyền để các đảng viên và quần chúng nắm rõ nội dung, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; gắn việc tổ chức hội thi với việc thực hiện Kế hoạch số 115-KH/ĐU ngày 20/02/2020 của Đảng ủy Sở Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tạo sức lan tỏa trong toàn đảng bộ trong nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn hóa ứng xử của CNVCLĐ và đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần vào các hoạt động chung của Sở; chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh Bắc Kạn và Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

     Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu với 4 đội thi là đảng viên, quần chúng thuộc các chi bộ trực thuộc. Theo đó, nội dung thi liên quan đến các kiến thức như: Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Lịch sử truyền thống của ngành Tư pháp qua 75 năm trưởng thành và phát triển; Lịch sử truyền thống và những thành tựu xây dựng, phát triển 120 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn; Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ đề học theo Bác năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Mỗi đội thi tham gia đầy đủ các phần thi sau: Phần thi chào hỏi (giới thiệu về đội thi, mục đích tham gia hội thi, thông điệp gửi tới hội thi…bằng các hình thức như: ca, múa, nhạc, tiểu phẩm, hò, vè…; thi thuyết trình và trả lời câu hỏi do Ban giám khảo đề ra; thi năng khiếu về các chủ đề ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi ngành Tư pháp, thực hiện văn hóa công sở.

     Việc tổ chức hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” là một trong những nội dung của Đảng bộ Sở Tư pháp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả:  Hòa Nguyễn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023(09/01/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy(26/07/2019)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp Bắc Kạn: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022(17/05/2019)

CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2019)(27/03/2019)

SỞ TƯ PHÁP BẮC KẠN GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910-8/3/2019)(08/03/2019)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII(25/07/2018)

Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghi quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022(29/05/2018)

Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức giải thể thao chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023(22/05/2018)

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018(01/02/2018)

Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2017 - 2022(23/10/2017)

Sign In