Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi đoàn Sở Tư pháp triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020

( Cập nhật lúc: 13/10/2020  )

     Thực hiện hướng dẫn của Đoàn CCQ tỉnh về triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Nhằm giúp cho đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

     BCH Chi đoàn Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020. Nội dung học tập cụ thể tập trung vào 4 chuyên đề:

     - Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Bài học cung cấp những tri thức cơ bản, cốt lõi, khoa học, cách mạng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     - Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam: Bài học cung cấp những lập luận cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan; vai trò và những thành tựu lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng; những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Đảng trong tiến trình lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

     - Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về cấu trúc, đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam; vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

     - Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vài trò và những tính chất, chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề cơ bản về đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

     Việc học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của "bệnh" lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, đoàn viên. Theo Kế hoạch, năm 2020, Chi đoàn Sở sẽ tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, đảm bảo đến hết ngày 30.11.2020, 100% đoàn viên hoàn thành việc học tập, viết bài thu hoạch và tổ chức đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị.

     Đính kèm bài viết: Bộ công cụ phục vụ việc học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn.

Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 

Tin bài mới:


Báo cáo tham luận của đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp tại Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025(18/08/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(29/06/2020)

Tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp(11/05/2020)

Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành kế hoạch phát triển đảng viên(24/03/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020(10/03/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” năm 2020(10/03/2020)

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023(09/01/2020)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy(26/07/2019)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp Bắc Kạn: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022(17/05/2019)

CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2019)(27/03/2019)

Sign In