Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ 3- Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

( Cập nhật lúc: 18/08/2021  )

      Chiều ngày 11/8/2021, Chi bộ 3-Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Mai Huyền Trang. Dự Lễ kết nạp Đảng viên mới có đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện các chi bộ 1, 2, 4, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và đảng viên, quần chúng trong Chi bộ 3.

      Tại lễ kết nạp, đồng chí Ngô Lan Phương - Bí thư Chi bộ 3 đã công bố và trao quyết định của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc kết nạp quần chúng Mai Huyền Trang vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Huyền Trang đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng…

      Thay mặt Ban Chi ủy, Bí thư Chi bộ 3 đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Mai Huyền Trang phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên được quy định tại Điều lệ Đảng, nghiên cứu, nắm vững Nghị quyết của Chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để cùng với các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tổ chức thức hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã phân công đồng chí Triệu Đức Hoạt - Đảng viên Chi bộ 3 hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Mai Huyền Trang trong thời gian dự bị.

       Phát biểu tại lễ kết nạp, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp chúc mừng Chi bộ 3 đã phát triển thêm một đảng viên mới; căn dặn đồng chí Đảng viên mới, phải chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; là đảng viên mới, cần tiếp tục cố gắng tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức; phấn đấu không ngừng trên mọi lĩnh vực công tác, phong trào đoàn thể.

      Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ 3, Đảng Bộ Sở Tư pháp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Điệp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang