Skip Ribbon Commands
Skip to main content

cập nhật đăng tải danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2023

( Cập nhật lúc: 28/04/2023  )

Ngày 28/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 39/QĐ-STP về việc thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn kính đề nghị Bộ Tư pháp cập nhật đăng tải danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

I. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ

STT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại

1

Sầm Văn Kính

1963

Phó Giám đốc Phụ trách

Trung tâm TGPL Nhà nước

0985.349.157

2

Lý Văn Trung

1980

Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Hành chính

Trung tâm TGPL Nhà nước

0385.709.828

3

Hoàng Thị Thu Hà

1990

Phòng Nghiệp vụ - Hành chính

Trung tâm TGPL Nhà nước

0869.256.998

4

Sầm Đức Tùng

1977

Trưởng Chi nhánh TGPL số 1

(huyện Ngân Sơn)

0941.000.750

5

Đinh Xuân Diệu

1981

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý  số 3

(huyện Ba Bể)

0984.676.158

6

Nguyễn Phương Bằng

1989

Trưởng Chi nhánh TGPL số 4

(huyện Pác Nặm)

0334.325.666

7

Đỗ Thị Xuân

1981

Phụ trách Chi nhánh TGPL  số 5 (huyện Na Rì)

0853.399.626

II. LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1

Vi Hiệp Cử

1958

Văn phòng luật sư Hoàng Toàn

Số nhà 06, Tổ 10B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn,

tỉnh Bắc Kạn

0915.601.594

2

Hoàng Đình Toàn

1958

Trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Toàn

Số nhà 06, Tổ 10B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn,

tỉnh Bắc Kạn

0913.249.501

 

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang