Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 30/08/2019  )

 

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, để chuẩn bị cho công tác triển khai tổ chức cuộc thi, sáng ngày 02/8/2019, các thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã họp tại Sở Tư pháp.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thảo luận, thống nhất nội dung các dự thảo: Thể lệ, câu hỏi, đáp án, thời gian phát động cuộc thi và một số nội dung liên quan đến tổ chức cuộc thi như bổ sung thêm giải phụ cho cấp xã; công tác tuyên truyền phổ biến về cuộc thi; thời lượng đăng tải, phát sóng các thông tin tuyên truyền cuộc thi trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; hoạt động theo dõi và đôn đốc việc tham gia hưởng ứng cuộc thi...

Phát biểu Kết luận cuộc họp, Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi yêu cầu: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của cuộc thi, trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, hoàn thiện các dự thảo trình Ban Tổ chức cuộc thi ban hành đảm bảo tiến độ thời gian theo Kế hoạch; các thành viên Ban Tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng phối hợp với cơ quan thường trực trong quá trình tổ chức cuộc thi đảm bảo cuộc thi diễn ra đạt hiệu quả cao nhất tạo được sức lan toả trong mọi tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật tại địa phương./.

NGUYỄN DIỄM

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang