Skip Ribbon Commands
Skip to main content

phối hợp phổ biến, giới thiệu Cuộc thi nhảy đồng diễn flashmob “Như cánh diều bay”

( Cập nhật lúc: 30/08/2023  )

Thực hiện Văn bản số 312/VPTT ngày 18/8/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc phối hợp phổ biến, giới thiệu cuộc thi nhảy đồng diễn flashmob “Như cánh diều bay”.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản tổ chức Cuộc thi nhảy đồng diễn flashmob trên nền nhạc bài hát phòng, chống thiên tai “Như cánh diều bay – Flying Kites” với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích, lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động ngoại khóa sáng tạo, văn hóa văn nghệ sôi nổi trong trường học, đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai 13/10/2023.

Để cuộc thi được phổ biến rộng tới trẻ em, thanh thiếu niên trong độ tuổi tham gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Phổ biến, giới thiệu cuộc thi trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp; đặc biệt đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến thể lệ cuộc thi đến hệ thống trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, các cơ quan thông tấn báo trí trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cuộc thi trên các buổi phát thanh, truyền hình hàng ngày.

3. Thông tin cuộc thi: https://www.unicef.org/vietnam/vi/nhu-canh-dieu-bay, (thể lệ cuộc thi chi tiết tại Phụ lục gửi kèm)

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn:  BAN CHỈ HUY PTDS; PCTTTKCN; PCCC VÀ CNCH TỈNH BẮC KẠN
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang