Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

( Cập nhật lúc: 18/06/2021  )

      Ngày 04/6/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

      Theo đó, phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III(1). Tỉnh Bắc Kạn được phê duyệt: 108 xã, trong đó: 34 xã thuộc khu vực I, 07 xã thuộc khu vực II và 67 xã thuộc khu vực III.

      Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.

      Xem chi tiết.

Tác giả:  Hà Viên - TTTGPL
Nguồn: 

Tin bài mới:


TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG,CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) NĂM 2020(14/05/2021)

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH(14/05/2021)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015(05/05/2021)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet(02/04/2021)

Hỏi - đáp một số quy định của Luật Thanh niên năm 2020(30/03/2021)

Mức quà tặng nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(22/03/2021)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 05/3/2021(12/03/2021)

Những điểm mới của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP trong công tác văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương(05/02/2021)

Hỏi – Đáp một số quy định của Luật Thanh niên năm 2020(28/12/2020)

Giải đáp về một số quy định mới trong Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo(25/12/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang