Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

( Cập nhật lúc: 13/09/2021  )

      Ngày 9 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết  số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo đó, Nghị quyết đã đề ra 3 nhóm mục tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất, kinh doanh, hồi phục và tạo đà phát triển trong thời gian tới.

      Về mục tiêu: Tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19;  Đến hết năm 2021 phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu: (1) Luỹ kế ít nhất khoảng 01 triệu lượt khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch bệnh; (2) Đại đa số các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quay trở lại hoạt động; (3) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách gia hạn nộp thuế; miễn, giảm thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, đào tạo lao động,... cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

      Về nhiệm vụ và giải pháp: Nghị quyết đã đề ra 4 nhiệm vụ giải pháp và giao cho các Bộ, ngành địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện. Cụ thể:

      Thứ nhất, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

      Thứ hai, đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng.

      Thứ ba, hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

      Thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia.

      Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết này./.

Tác giả:  Nguyễn Hòa - Sở Tư pháp
Nguồn: 

Tin bài mới:


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)(13/09/2021)

Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025(18/06/2021)

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG,CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) NĂM 2020(14/05/2021)

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH(14/05/2021)

Tờ gấp tìm hiểu một số quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015(05/05/2021)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet(02/04/2021)

Hỏi - đáp một số quy định của Luật Thanh niên năm 2020(30/03/2021)

Mức quà tặng nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(22/03/2021)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 05/3/2021(12/03/2021)

Những điểm mới của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP trong công tác văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương(05/02/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang