Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tờ gấp tìm hiểu một số quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Thanh niên. Luật có 7 Chương 41 Điều và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Dưới đây là nội dung hỏi - đáp một số quy định của Luật Thanh niên năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 3 năm 2021, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 19 đã thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND quy định mức quà tặng nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 3 năm 2021, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 19 đã thông qua Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ nguồn ngân sách nhà nước.

Xem tiếp


Để khắc phục những điểm hạn chế, bất cập của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Xem tiếp


Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tìm hiểu những quy định của luật, Sở Tư pháp xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật dưới dạng hỏi – đáp.

Xem tiếp


Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế cho Nghị định số 36/2009/NĐ-CP. Đây là nội dung đang được người dân quan tâm, tìm hiểu, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang đến gần. Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật dưới dạng hỏi – đáp, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 Luật và có hiệu lực thi hành trong năm 2021, gồm: Luật Giám định tư pháp sửa đổi; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi; Luật Đầu tư;

Xem tiếp

123456
Sign In