Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 Luật và có hiệu lực thi hành trong năm 2021, gồm: Luật Giám định tư pháp sửa đổi; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi; Luật Đầu tư;

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định gồm 5 Chương, 25 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020.

Xem tiếp


Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ

Xem tiếp


Tờ gấp -Tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Xem tiếp


Tờ gấp một số quy định xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh

Xem tiếp


Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2020

Xem tiếp


BỘ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NỘI DUNG CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN

Xem tiếp


Tài liệu tuyên truyền 85 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam

Xem tiếp


Nghị định số 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Xem tiếp


TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ

Xem tiếp

12345
Sign In