Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023

( Cập nhật lúc: 29/05/2023  )

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 86/KHPH-SVHTTDL-LĐLĐ, ngày 14/4/2023 giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn về phối hợp tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023; Thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023, như sau:

1. Đối tượng dự thi: Đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Hình thức thi

 - Cá nhân dự thi bằng hình thức xây dựng video giới thiệu sách.

 - Cá nhân có thể gửi một hoặc nhiều bài dự thi.

3. Nội dung thi: Mỗi video bài dự thi gồm 2 phần.

- Giới thiệu sơ lược về bản thân, đơn vị công tác.

- Giới thiệu nội dung, chia sẻ cảm nhận về một hoặc một số cuốn sách đã truyền cảm hứng, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội của bản thân.

4. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

- Thời gian nhận video dự thi: Từ ngày triển khai cuộc thi đến 17h00’, ngày 15/8/2023.

- Địa chỉ tiếp nhận: Email: thuvienbackan@gmail.com.

* Lưu ý: Gửi File video dự thi kèm thông tin cá nhân: Họ và tên; đơn vị công tác; số điện thoại liên hệ).

5. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi thông qua các Trang thông tin điện tử, website, fanpage, các trang mạng xã hội facebook, zalo,... của cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn và các hình thức khác phù hợp theo quy định pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, vận động, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có khả năng, chuyên môn phù hợp tham gia Cuộc thi.

Với nội dung trên, đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện./.

(Gửi kèm Kế hoạchThể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023)

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang