Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025

Xem tiếp


Sở Tư pháp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Xem tiếp


Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Xem tiếp


phối hợp phổ biến, giới thiệu Cuộc thi nhảy đồng diễn flashmob “Như cánh diều bay”

Xem tiếp


Tuyên truyền, khuyến cáo loại hình tour du lịch giá rẻ, tour du lịch “0 đồng”

Xem tiếp


Thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với việc thay đổi công năng sử dụng công trình

Xem tiếp


Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Xem tiếp


Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Xem tiếp


Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang