Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với CBCCVCNLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

( Cập nhật lúc: 06/11/2019  )

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Xem chi tiết

Tác giả:  Adminstp
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In