Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Ba Bể giai đoạn 2019-2020.

Xem tiếp


Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang