Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 18/11/2019  )

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Ba Bể giai đoạn 2019-2020.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tưTạo điều kiện thuận lợi về đời sống và sản xuất cho nhân dân các thôn Nà Mơ, Củm Pán, Nà Niềng và Đồn Đèn, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể. Góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thông thương hàng hóa giữa các thôn và các xã lân cận nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ xã hội như y tế, văn hóa, giáo dục hướng tới mục tiêu ổn định, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo và phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương.

Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp.

Dự án thuộc nhóm: CThời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

Nội dung khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền choỦy ban nhân dân huyện Ba Bể quyết định đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Tác giả:  Bế Hiền
Nguồn:  Cổng thông tin điện tử tỉnh
Sign In