Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Xem tiếp


Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Xem tiếp


Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Xem tiếp


Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 (2022 - 2023)

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Xem tiếp


Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020

Xem tiếp


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030"

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang