Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

( Cập nhật lúc: 28/04/2020  )

Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 2294/UBND-VXNV về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung thống nhất tại cuộc họp Thường trực UBND tỉnh ngày 27/4/2020, UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm:

a) Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm gắn với thực hiện hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh.

b) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

c) Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong, phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp sau:

a) Tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với bệnh viện, bác sỹ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ.

b) Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo; giải đấu thể thao; các cuộc thi, liên hoan văn hóa - văn nghệ, hoạt động đưa thông tin về cơ sở (biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động), sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

c) Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng…

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cụ thể về lĩnh vực này.

d) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…) trừ các cơ sở nêu tại điểm c mục 2 trên đây, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.

- Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cơ sở, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc đón khách du lịch trong nước với điều kiện bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 177/TB-UBND ngày 23/4/2020.

e) Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách... Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện các hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 g) Tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, chu đáo; tổ chức dạy và học có trọng tâm, trọng điểm. Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nội dung trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch trong dạy và học.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

h) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì báo cáo cấp ủy, chính quyền quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

3. Giao Sở Y tế:

a) Tiếp tục, chủ động tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo các điều kiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh theo thực tế để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn đối với cán bộ y tế, người tham gia phòng, chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, các đối tượng yếu thế.

c) Phối hợp hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải.

4. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế phối hợp tổ chức tốt việc thực hiện cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tập trung.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan và các địa phương phối hợp tham mưu, khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Công văn số 3306/VPCP-KGVX ngày 25/4/2020 của Văn phòng Chính phủ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Tiếp tục tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, làm việc, học tập trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng Chính quyền điện tử.

- Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo đề xuất xác định cấp độ nguy cơ cụ thể dịch bệnh của từng cấp (huyện, xã, thôn, khu vực dân cư của địa phương) để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

- Hướng dẫn thực hiện chi tiết biện pháp phòng, chống dịch. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phương án khởi động lại các hoạt động kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch giao, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, kể cả xử lý hình sự (nếu có).

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Công an tỉnh kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp đăng tin sai sự thật.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In