Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỒI, CUNG CẤP VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

( Cập nhật lúc: 18/05/2020  )

Nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quy chế phối hợp gồm có 05 Chương và 19 Điều, quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Công an; Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy chế phối hợp liên ngành số 1224/QCPH-STP-TAND-VKSND-CA-CTHADS ngày 30/6/2014 giữa Sở Tư pháp - Tòa án nhân dân tỉnh - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Công an tỉnh - Cục Thi hành án dân sự về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và tiếp nhận thông tin Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/5/2020./.

Tác giả:  Phòng HCTP&BTTP
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19(15/05/2020)

Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19(28/04/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới(28/04/2020)

Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(24/04/2020)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp ngày 23/4/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(24/04/2020)

Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên quý II năm 2020(31/03/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn triển khai Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ(17/03/2020)

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(16/03/2020)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bắc Kạn năm 2020(17/02/2020)

Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm(11/02/2020)

Sign In