Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

( Cập nhật lúc: 24/03/2021  )

      Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1611/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo:

      - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, có trách nhiệm thực hiện, tham mưu tổ chức thực hiện nội dung Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo quy định.

      - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi, tổ chức thực hiện; chủ động và kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung liên quan theo thẩm quyền, đúng quy định./.

       Tải về Quyết định số 343/QĐ-TTg 

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư pháp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(23/03/2021)

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp(22/03/2021)

Kế hoạch của Sở Tư pháp Bắc Kạn triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(16/03/2021)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/3/2021 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh(04/03/2021)

Hướng ứng Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Khí tượng thế giới (23-3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021(01/03/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021(22/02/2021)

Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên quý I năm 2021(25/01/2021)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán; tăng cường bảo đảm TTATGT; phòng, chống dịch bệnh Covid-19(14/01/2021)

Chủ động phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra(12/01/2021)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(11/01/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang