Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 15/05/2020  )

Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 2587/UBND-VXNV về việc thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế.

2. Tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch:

a) Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ nước ngoài. Các trường hợp người nhập cảnh là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao đến địa bàn tỉnh (nếu có) thì phải thực hiện biện pháp cách ly phù hợp; giao ngành y tế phối hợp với doanh nghiệp và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát việc cách ly các trường hợp này, tuyệt đối không để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng.

b) Sẵn sàng ứng phó với các trường hợp dương tính tại cộng đồng. Ngành y tế phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã duy trì nhóm phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả.

Sở Y tế chỉ đạo tổ chức ứng trực mức 100% bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra.

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân.

d) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục đảm bảo năng lực xét nghiệm xác định Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng máy và sinh phẩm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ xét nghiệm. Bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế về các kỹ thuật, sinh phẩm để điều chỉnh hoạt động xét nghiệm phù hợp với công tác phòng, chống dịch.

- Bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế về phác đồ điều trị, các hướng dẫn và tập huấn để thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe cho người dân tại cộng đồng và xử lý khi có các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, dương tính với Covid-19 hoặc nhiễm dịch bệnh khác (nếu có).

- Chuẩn bị sẵn sàng các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị và các điều kiện cần thiết phục vụ cho điều trị bệnh nhân Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra.

3. Thực hiện nới lỏng các hạn chế theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

a) Sở Giao thông vận tải hướng dẫn dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phương tiện giao thông công cộng (xe khách, xuồng…).

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý thông báo về việc:

- Đối với các hoạt động hạn chế và loại hình kinh doanh, dịch vụ tạm đình chỉ theo Công văn số 2294/UBND-VXNV ngày 27/4/2020 và Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh:

+ Cho mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay.

+ Chưa cho mở lại dịch vụ karaoke.

+ Cho tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

d) Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bắc Kạn và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục:

- Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm phòng, lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, bảo đảm kết quả trung thực, khách quan.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ được giao; theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đặc biệt phải tập trung đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, triển khai của UBND tỉnh bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,… và các địa phương chủ động phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, thu hút, xúc tiến mạnh mẽ hoạt động đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Bám sát chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tham mưu, triển khai xây dựng kế hoạch truyền thông về các điểm đến an toàn với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL ngày 08/5/2020 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

6. Sở Tài chính, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý kinh phí phòng, chống dịch đã được cấp; phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kịp thời kinh phí phòng, chống dịch theo quy định. Việc sử dụng kinh phí phải bảo đảm đúng quy định, không để thất thoát; xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

7. Giao Sở Y tế chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức họp khi cần thiết để kịp thời chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả; tham mưu chuẩn bị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 
Sign In