Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/10/2021  )

     Ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm 03 chương, 14 quy định việc quản lý, cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

     Cơ sở dữ liệu công chứng là hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản, thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng và các thông tin về biện pháp ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn khác được gửi đến để cập nhật.

     Việc cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng được quy định tại Điều 7 của Quy chế như sau:

     “1. Các tổ chức hành nghề công chứng chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng để đưa vào Cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định ngay sau khi công chứng viên ký, đóng dấu vào văn bản công chứng hợp đồng, giao dịch. Các trường thông tin cơ bản của hợp đồng, giao dịch có gắn dấu sao (*) trong Cơ sở dữ liệu công chứng phải bắt buộc cập nhật.

     2. Trường hợp cập nhật không đầy đủ, không kịp thời, không chính xác thì tổ chức hành nghề công chứng phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”

      Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2021. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh sau khi được thành lập, cấp giấy đăng ký hoạt động phải tham gia vào Cơ sở dữ liệu công chứng.

      Chi tiết Quyết định./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư pháp: Ban hành kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021(27/09/2021)

Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 – 2022(03/08/2021)

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư(28/07/2021)

Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021(18/06/2021)

Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2021(12/04/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường(24/03/2021)

Sở Tư pháp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(23/03/2021)

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp(22/03/2021)

Kế hoạch của Sở Tư pháp Bắc Kạn triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(16/03/2021)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/3/2021 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh(04/03/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang