Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 28/04/2020  )

Ngày 28/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc tiếp tục tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như sau:

 1. Khu vực chợ, trung tâm thương mại, siêu thị:

- Dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp.

- Dịch vụ vui chơi, giải trí.

- Đối với dịch vụ ăn uống, giải khát và các cơ sở kinh doanh khác mở cửa bán hàng trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không tập trung quá 30 người, đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

2. Khu vực khác:

- Khu vui chơi, giải trí.

- Cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, dịch vụ karaoke, mát-xa, quán bar, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn), các câu lạc bộ thể dục và cơ sở chuyên doanh khác được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, không tập trung quá 30 người, đảm bảo giãn cách theo quy định.

3. Các điểm, khu du lịch, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh:

Được phép hoạt động trở lại nhưng yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Thời gian áp dụng kể từ ngày ký ban hành Quyết định (28/4/2020) cho đến khi có Quyết định mới thay thế.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn triển khai Quyết định này; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In