Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 20/07/2020  )

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020:

1. Chương trình Hội nghị

2. Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm

Tác giả:  Adminstp
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỒI, CUNG CẤP VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN(18/05/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19(15/05/2020)

Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19(28/04/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới(28/04/2020)

Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(24/04/2020)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp ngày 23/4/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(24/04/2020)

Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên quý II năm 2020(31/03/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn triển khai Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ(17/03/2020)

Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(16/03/2020)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bắc Kạn năm 2020(17/02/2020)

Sign In