Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 10/10/2020  )

     Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2020

      1. Dự thảo báo cáo 9 tháng

      2. Biểu số liệu

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh Bắc Kạn Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn(10/09/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9(20/08/2020)

Thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ(11/08/2020)

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020(20/07/2020)

UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỒI, CUNG CẤP VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN(18/05/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19(15/05/2020)

Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19(28/04/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới(28/04/2020)

Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(24/04/2020)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp ngày 23/4/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(24/04/2020)

Sign In