Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

( Cập nhật lúc: 23/03/2021  )

     Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Ngày 11/3/2021,  Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-STP để triển khai, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Đên nay, Sở Tư pháp đã thực hiện công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu bằng hình thức niêm yết tại trụ sở của cơ quan như sau:

     - Thực hiện niêm yết 34 (Ba tư) bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu từ 15 giờ, ngày 22/3/2021.

     - Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

     - Thời hạn niêm yết: 15 ngày, kể từ 15 giờ ngày 22/3/2021 đến 15 giờ ngày 06/4/2021.

Tác giả:  Trần Thị Bích Phượng
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp(22/03/2021)

Kế hoạch của Sở Tư pháp Bắc Kạn triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(16/03/2021)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/3/2021 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh(04/03/2021)

Hướng ứng Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Khí tượng thế giới (23-3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021(01/03/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021(22/02/2021)

Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên quý I năm 2021(25/01/2021)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán; tăng cường bảo đảm TTATGT; phòng, chống dịch bệnh Covid-19(14/01/2021)

Chủ động phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra(12/01/2021)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(11/01/2021)

Bắc Kạn: Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021(31/12/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang