Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin và các phần mềm dùng chung của tỉnh tại Sở Tư pháp

( Cập nhật lúc: 26/08/2019  )

     Ngày 23/8/2019, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 77/QĐ-STP về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin và các phần mềm dùng chung của tỉnh tại Sở Tư pháp.

     Xem chi tiết

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In