Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp ngày 23/4/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 24/04/2020  )

Ngày 23/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 177/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp ngày 23 tháng 4 năm 2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn đã kết luận và chỉ đạo, như sau:

- Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn; không tập trung quá 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; thực hiện các biện pháp giám sát y tế trong trường hợp cần thiết; không chủ quan, lơ là khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại công sở một cách phù hợp, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại công sở (khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà); không tổ chức họp quá 20 người trong một phòng; tiếp tục tăng cường tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn... theo hình thức trực tuyến.

- Ủy ban nhân dân các huyện thông báo dừng hoạt động của các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành theo Công văn số 1907/UBND-VXNV ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ 17 giờ ngày 23/4/2020.

- Tiếp tục tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động có tập trung quá 20 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các giải thi đấu thể thao; các cuộc thi, liên hoan văn hóa -văn nghệ; hoạt động đưa thông tin về cơ sở (biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động...).

Các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên được phép hoạt động nhưng không tập trung quá 20 người trong một khu vực và phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch.

- Tiếp tục tạm dừng các hoạt động (bao gồm cả dịch vụ) không thiết yếu như: Khu vui chơi, giải trí, cơ sở thẩm mỹ, karaoke, quán bar, massage, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng không tập trung quá 20 người trong một khu vực và phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch. Giao Sở Công Thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cụ thể về lĩnh vực này.

- Cho phép các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản hướng dẫn cụ thể hoạt động này đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể  xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động du lịch tại hồ Ba Bể, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt trước khi tổ chức hoạt động.

Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn cụ thể hoạt động của các phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa phục vụ du lịch tại Khu du lịch Ba Bể để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

- Tiếp tục thực hiện phương án hoạt động giao thông vận tải như nội dung đề xuất tại Công văn số 489/SGTVT/QLVT-PT&NL ngày 16/4/2020 của Sở Giao thông vận tải, đồng thời cho phép hoạt động trở lại các tuyến xe khách liên tỉnh. Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

- Đồng ý theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tổ chức cho học sinh trở lại trường học sau thời gian học ở nhà để phòng chống dịch bệnh, cụ thể: Học sinh trung học phổ thông, học viên, sinh viên trở lại trường học từ ngày 27/4/2020; trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở trở lại trường học từ ngày 04/5/2020. Yêu cầu ngành giáo dục, ngành y tế và các địa phương phối hợp, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại trường học, cơ sở giáo dục.

- Trong thời gian chờ các Bộ ngành Trung ương ban hành hướng dẫn về việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời; trước mắt, rà soát và phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh việc hỗ trợ cho các đối tượng là người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo để báo cáo xin ý kiến HĐND tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát tất cả các nguồn kinh phí đã cấp cho công tác phòng chống dịch Covid-19; báo cáo cụ thể số kinh phí đã thực hiện từ trước đến nay, đặc biệt là kinh phí cấp tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng Quỹ dự trữ tài chính và cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Sars-Cov-2) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Sở Y tế: Tạm dừng các nội dung mua sắm những trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 chưa hoàn thiện thủ tục để rà soát lại và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến; tiếp nhận kinh phí ủng hộ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát động; phân bổ và sử dụng kinh phí ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không chủ quan, lơ là khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In