Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

( Cập nhật lúc: 18/06/2021  )

      Ngày 14/6/2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 331/KH-HĐPH kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

      Việc kiểm tra tập trung các nội dung, như sau: (1) Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên về các công tác này; (2) Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (3) Đánh giá kết quả đã đạt được; những mô hình, biện pháp, cách làm hiệu quả được áp dụng; những khó khăn, hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, tháo gỡ; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

      Thời gian kiểm tra: Dự kiến đầu tháng 9/2021, hoàn thành kiểm tra trước ngày 15/9/2021.

      Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Xây dựng; Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Pác Nặm.

      Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tự tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tài liệu Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2021(12/04/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường(24/03/2021)

Sở Tư pháp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(23/03/2021)

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp(22/03/2021)

Kế hoạch của Sở Tư pháp Bắc Kạn triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(16/03/2021)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/3/2021 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh(04/03/2021)

Hướng ứng Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Khí tượng thế giới (23-3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021(01/03/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021(22/02/2021)

Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên quý I năm 2021(25/01/2021)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán; tăng cường bảo đảm TTATGT; phòng, chống dịch bệnh Covid-19(14/01/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang