Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp

( Cập nhật lúc: 22/03/2021  )

     Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 04/3/2021 kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 đối với Phòng Công chứng số 2, trực thuộc Sở Tư pháp và tổ chức công bố Quyết định tại trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 2.

     Tại buổi công bố, thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Phạm Quốc Trung, Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn kiểm tra phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra; quyền và nghĩa vụ của Phòng Công chứng số 2 theo quy định của pháp luật và Kế hoạch tiến hành kiểm tra của Đoàn kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt ngày 05/3/2021.

     Sau khi nghe Đoàn kiểm tra công bố quyết định và trao đổi một số nội dung liên quan đến kế hoạch tiến hành kiểm tra, ông Triệu Đức Hoạt - Phụ trách phòng Công chứng số 2 thay mặt đơn vị được kiểm tra nhất trí với kế hoạch tiến hành kiểm tra của Đoàn kiểm tra và để phục vụ tốt công tác kiểm tra đơn vị phân công 01viên chức chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu…liên quan đến các nội dung kiểm tra để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Tác giả:  Trần Thị Bích Phượng
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch của Sở Tư pháp Bắc Kạn triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ(16/03/2021)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/3/2021 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh(04/03/2021)

Hướng ứng Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Khí tượng thế giới (23-3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021(01/03/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021(22/02/2021)

Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên quý I năm 2021(25/01/2021)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán; tăng cường bảo đảm TTATGT; phòng, chống dịch bệnh Covid-19(14/01/2021)

Chủ động phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra(12/01/2021)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(11/01/2021)

Bắc Kạn: Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021(31/12/2020)

Tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan(27/11/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang