Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các TTHC về: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công dân trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 11/10/2019  )

     Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các TTHC về: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công dân trên địa bàn tỉnh.

     Xem chi tiết

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In