Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán; tăng cường bảo đảm TTATGT; phòng, chống dịch bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 14/01/2021  )

          Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tổ chức Tết năm 2021; Công văn số 88-CV/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 280/BATGT ngày 15/12/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021. Để thực hiện tốt công tác tổ chức Tết Nguyên đán, bảo đảm TTATGT, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân năm 2021, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Trưởng các phòng, đơn vị tăng cường chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh, của Sở Tư pháp về phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về các hoạt động phòng, chống dịch của phòng, đơn vị.

- Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tiếp dân, thực hiện các TTHC phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

- Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người; có giải pháp phòng, chống dịch đối với các khu tập trung đông người; sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, diễn biến của dịch bệnh.

- Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) thuộc phòng, đơn vị có người thân ở nước ngoài chủ động vận động không nhập cảnh trái phép, khai báo với cơ quan 2 chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của CCVCNLĐ trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

2. Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Công điện số 1711/CĐTTg ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2021.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể CCVCLNĐ chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT, kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông...; chú trọng vận động thực hiện nghiêm túc quy định: "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm TTATGT.

3. Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các đối tượng thù địch, phản động.

- Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với tinh thần chủ động, chu đáo, trách nhiệm, đảm bảo thực sự vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm gắn với các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2021), tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới tổ chức 3 thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

- Công đoàn, Chi đoàn Sở quan tâm thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CCVCNLĐ thuộc Sở và Nhân dân trong dịp Tết. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, ... đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Với nội dung trên, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang