Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp Bắc Kạn năm 2022

Xem tiếp


Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành với chủ đề “Ngành Tư pháp Bắc Kạn đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021

Xem tiếp


Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Xem tiếp


Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Bắc Kạn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/08/1945-28/08/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”

Xem tiếp


Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020

Xem tiếp


Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp năm 2019

Xem tiếp


Thông báo kết quả công tác khen thưởng năm 2019

Xem tiếp


Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2019 của Sở Tư pháp

Xem tiếp


QĐ số 2903/QĐ-BTP ngày 19/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc tặng Bằng khen BTP về nông thôn mới 2010-2019

Xem tiếp


Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh về việc tặng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Xem tiếp

1234
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang