Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Xem tiếp


Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Bắc Kạn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/08/1945-28/08/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”

Xem tiếp


Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020

Xem tiếp


Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp năm 2019

Xem tiếp


Thông báo kết quả công tác khen thưởng năm 2019

Xem tiếp


Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2019 của Sở Tư pháp

Xem tiếp


QĐ số 2903/QĐ-BTP ngày 19/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc tặng Bằng khen BTP về nông thôn mới 2010-2019

Xem tiếp


Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh về việc tặng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Xem tiếp


Quyết đinh số 1497/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnhvề việc tặng BK phong trào thi đua giải phóng tỉnh BK

Xem tiếp


Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp Bắc Kạn tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V

Xem tiếp

1234
Sign In