Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức Hội nghị tọa đàm và đối thoại với doanh nghiệp, người dân về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp

( Cập nhật lúc: 13/08/2019  )

       Nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 258/KH-STP ngày 11/7/2019 tổ chức Hội nghị tọa đàm và đối thoại với doanh nghiệp, người dân về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

      Để Hội nghị tọa đàm và đối thoại với doanh nghiệp, người dân về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp hiệu quả, thông qua Hội nghị thu thập được nhiều thông tin về tình hình thi hành pháp luật, Sở Tư pháp thông báo tổ chức Hội nghị như sau:

      1. Nội dung: Cung cấp thông tin, chính sách pháp luật và giải đáp những khó khăn, vướng mắc về TTHC trong lĩnh vực tư pháp; tiếp nhận thông tin và kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực tư pháp từ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã.

       2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 20/8/2019.

       3. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

       Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân có nhu cầu tham dự Hội nghị có thể đăng ký tham gia hoặc trực tiếp tham dự theo thời gian, địa điểm nêu tại mục 2, 3 Thông báo này.

       Sở Tư pháp Bắc Kạn trân trọng thông báo để các doanh nghiệp, cá nhân được biết và tham dự Hội nghị. Văn bản này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

        Xem chi tiết

 

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng QLXLVPHC&TDTHPL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang